Forgalomszámlálás

A 2020. évi országos közúti keresztmetszeti forgalomszámlálás eredményei

(egyoldalas összefoglaló)

Megrendelő témaszáma:                   VB-2020/0049051/00

Megrendelő szakmai felelőse:           Janás Lajos, adatbanki főmunkatárs

Vállalkozó:                                          One Planet Mérnökiroda Kft.

Felelős kiadó:                                     Nitsch Gergely, okl. közlekedésmérnök, ügyvezető

A mintegy 31 600 km hosszúságú országos közúthálózat, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb műszaki létesítmények üzemeltetésében, fenntartásában és fejlesztésében a közúti szakirányítás számára nélkülözhetetlen a közúti forgalom nagyságának, összetételének, jellemzőinek megfelelő ismerete. A forgalmi adatok egyik fő forrása az országos közúti keresztmetszeti forgalomszámlálás és annak az országos közúti adatbankban (OKA) tárolt eredményei.

A 2020. évi forgalomszámlálás adatainak feldolgozása megtörtént. Végeredményben összesen 851 keresztmetszetből érkezett be feldolgozható adat. A korábbi évek adatainak felszorzása és a nem mért szakaszok forgalmának megbecslése után pedig a 2020. év végi közúthálózat teljes egészére, összesen 6615 keresztmetszetre adtunk meg átlagos napi forgalmat. A mért keresztmetszetek aránya 12,9 % volt.

A feldolgozott eredmények “Az országos közutak 2020. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma”, és a két kötetes “A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2020” című kiadványokban, – amelyek a Magyar Közút Nonprofit Zrt honlapján megtalálhatók – továbbá CD-n és a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél működő Országos Közúti Adatbankban (OKA) lelhetők fel.

Az adatfeldolgozás eredményeként megállapítható, hogy – leginkább a 2020. évet meghatározó koronavírus-járvány okán – a 2019. évet bázisévként tekintve 2020-ban az országos közúthálózaton a gépjármű forgalom futásteljesítménye (Ekm/nap) országos átlagban 11,2 %-kal csökkent. Az átlagos napi személygépkocsi forgalom (E/nap) ennél nagyobb mértékben, 12,6 %-kal csökkent, az autópályákon összességében 24,9%-os csökkenés volt tapasztalható, az autóutakon elsősorban az új szakaszok miatt +3,9%-os növekedés történt. Az országos tehergépkocsi forgalom futásteljesítménye 8,6 %-kal csökkent. A teherforgalomban használt járműkategóriák teljesítménye 6 és 17% közötti mértékben csökkent. A motorkerékpár forgalom 7,8 %-kal csökkent. Az autóbusz forgalom is csökkent, az egyes autóbuszok esetében 14,8%-kal, csuklós autóbuszok esetében 11,0%-kal. A kerékpár forgalom 8,6 %-kal csökkent, azonban ezt az értéket fenntartással kell kezelni, mivel a mérési módszertan elsősorban a motoros forgalom észlelésére és rögzítésére szolgál, a kerékpáros forgalom különálló kerékpárutakra is áthelyeződhet, melyeket a megfigyelés nem fed le.

Útkategóriák szerinti bontásban az elmúlt évben az autópályák forgalmi teljesítménye 18,2 %-kal, a főúthálózat teljesítménye 12,8 %-kal, az összekötő- és mellékutak forgalma pedig 7,0 %-kal csökkent.

Az utolsó 5 évet tekintve az összes forgalmi teljesítmény 5,8 %-kal nagyobb a 2015. évnél. A személygépkocsi forgalom 8,4 %-kal, a tehergépkocsi forgalom (Ekm/nap) 3,2%-kal nőtt. A közúti közösségi közlekedést jelentő autóbusz forgalom 6,0 %-kal csökkent a 2015-ös értékhez képest. A motorkerékpár forgalom 6,2 %-kal, a kerékpár forgalom 10,3 %-kal nőtt. Az utóbbi értéket az éves változásnál leírtakhoz hasonlóan fenntartással kell kezelni.

Letölthető dokumentumok:

2020

 

Oktatási anyagok forgalomszámlálók részére:

 

Az előző évek (letölthető) forgalmi adatai:

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
MEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS