Szakmai szolgáltatások

  • Közútkezelői engedélyek: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. jogosult engedélyt kiadni a kezelésében levő utak nem közlekedési célú használatához, reklámtáblák kihelyezéséhez, útcsatlakozások létesítéséhez.

 

  • Úthálózat-védelem: Küldetésünk az országos út- és hídvagyon védelme, megóvása. Ennek érdekében társaságunk rendszeresen ellenőrzi az országhatáron- és belső mérőállomásokon átlépő tehergépjárművek tengelyterhelését, össztömegét és méretét, túlsúlydíjat szab ki, amennyiben valamelyik meghaladja a kiszabott határértékeket.

 

  • Az Országos Közúti Adatbank célja, hogy az országos úthálózat állapotáról mindig naprakész információk álljanak rendelkezésre. Az osztálya által felügyelt, saját fejlesztésű programrendszer révén az igénylők naprakész tájékoztatást kaphatnak az országos közúthálózat forgalmi, baleseti, valamint állapot adatairól.

 

  • Minőség-ellenőrzés: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. minőségvizsgálati laboratóriumai látják el hazánk közúthálózatán a minőségvizsgálati feladatokat. Kollégáink többek között a fenntartási, fejlesztési és beruházási munkák minőségét ellenőrzik több fázisban. Számos feladatuk közé tartozik a közútépítésben használt főbb alapanyagok, szerkezetek megfelelőségének rendszeres vizsgálata, a közúthálózat teherbírás méréseinek lebonyolítása és a síkosság-mentesítő anyagok vizsgálata is.

 

  • Pályázatok lebonyolítása: A kezelésünkbe tartozó utak felújításához, jelentősebb fejlesztésekhez az utóbbi években főleg európai uniós forrásokat használtunk, illetve használunk fel.

 

  • A vagyonnyilvántartási osztály feladata a társasági tulajdonban és vagyonkezelésben lévő eszközök nyilvántartása, továbbá a társaságunk kezelésében lévő országos közutak nyilvántartása. Naprakészen rögzítjük a társasági tulajdonban és vagyonkezelésben lévő eszközökkel kapcsolatos mozgásokat, valamint ezzel összefüggésben ellátjuk a tulajdonosi joggyakorlók felé a hosszú lejáratú kötelezettséggel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat.

 

  • A vagyongazdálkodási osztály feladata az országos közutat érintő vagyonelemek hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása. Kiemelten kezelendőek a tulajdonosi nyilatkozatok kiadása, amik nagy számban érkeznek, rövid határidővel és sok esetben európai uniós pályázatokhoz kapcsolódnak. Ezzel kapcsolatosan külön menüpontban találhatóak szerződésminták és rövid tájékoztatás is. Fontos terület a gyorsforgalmi utak pihenőinek hasznosítása, illetve az egyéb, a Magyar Közút vagyonkezelésű területek hasznosítása a szerződéses partnerek ellenőrzése, illetve díjazása is.

Útügyi szakmai képzések

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyilvántartásba vételi száma: E-000974/2014


Felnőttképzési ügyfélszolgálat elérhetőségei
Cím:1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Telefonszám:+36 1 819 9072
+36 1 20 331 9588
E-mail:oktatas@kozut.hu
Ügyfélfogadás:hétfő: 8:00 – 16:00
kedd: 8:00 – 16:00
szerda: 8:00 – 16:00
csütörtök: 8:00 – 16:00
péntek: 8:00 – 13:30

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS
31000

KILOMÉTERNYI ÚT

6000

FŐ MUNKAVÁLLALÓ

19

VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG

80

MÉRNÖKSÉG

8

LABOR

23

MÉRŐÁLLOMÁS