Kísérleti út- és hídépítési munkák

A kísérleti út- és hídépítés célja új építési anyagok, illetve új technológiák alkalmazhatóságának, bevezethetőségének a megteremtése. A megfelelőség ellenőrzésére egy kísérleti szakasz kerül megépítésre, melyet hosszú távú monitoring követ.

A monitoring lejártát követően záró állapotfelvétel készül a kísérleti munka tapasztalatainak felhasználásával. Az új építési anyag, illetve új technológia megfelelősége esetén megkezdődhet a kísérlet tárgyára vonatkozó új műszaki előírás előkészítése, illetve meglévő útügyi műszaki előírás (ÚME) átdolgozására vonatkozó folyamat.

Az új technológiákkal, új anyagokkal kapcsolatos kísérleti út- és hídépítési munkára vonatkozó témajavaslatot a kezdeményező külső szervezet vagy a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel munkaviszonyban nem álló magánszemély nyújthatja be a Magyar Közút Nonprofit Zrt, mint Koordináló Szervezet számára. A témajavaslatot űrlap kitöltésével, vagy írásban, 1 db papír példányban és 1 db elektronikus, szerkeszthető formátumú verzióban, illetve 1 db a papír alapú példányról készített nem szerkeszthető, elektronikus formátumban (pl.: pdf) egyaránt be kell nyújtani a következő címen:

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Technológiai és Tervezési Osztály
Cím: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Telefon: (+36 1) 819-9000
E-mail: kiserletiepites@kozut.hu

Az országos közúthálózat területén megvalósuló kísérleti út- és hídépítési munkára irányuló témajavaslatok elbírálásáról a Kísérleti Építési Bizottság dönt. A Kísérleti Építési Bizottság szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal ülésezik.

Az országos közúthálózat területén, ez idáig még nem alkalmazott új technológia vagy új építési anyag beépítési lehetőségeihez, illetve a megépült kísérleti létesítmény meghatározott időn keresztül történő monitoring rendszeréhez kapcsolódó folyamat dokumentumai, formanyomtatványok találhatóak meg.

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
MEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS