Kárigény bejelentés

Fontos tudnivalók – Tennivalók káresemény bekövetkeztekor

A káreseteket legegyszerűbben elektronikusan a jobb oldali menüpontra kattintva tudja beküldeni, vagy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. – káresemény bekövetkezési helye szerinti – illetékes vármegyei igazgatóságán, illetve központunknál lehet bejelenteni.

Postai úton:
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kárigénykezelő osztály
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.

vagy e-mailen: karigenykezeles@kozut.hu

(Kérjük, az e-mailen küldött fájl/fájlok mérete ne haladja meg az 5 MB-ot.)

Figyelem!

A káresemények bejelentése során tett önkéntes adatszolgáltatás az adatkezeléshez történő hozzájárulásnak minősül, tekintettel arra, hogy az adatok kezelése nélkül érdemi ügyintézés nem lehetséges. A részletes adatvédelmi tájékoztatót itt érheti el. Kérjük mindenképp olvassa el!

Autópályán történő haladás közben bekövetkező káresemény esetén kérni kell a legközelebbi autópálya-mérnökség segítségét (pl. SOS-telefon), és a legközelebbi biztonságos helyszínen (pl. pihenőben) kell megvárni a kiérkező útellenőrt.

A bizonyítási teher a bejelentőké, tehát a károsultnak kell igazolnia, hogy a kár ott és úgy következett be, ahogy ő bejelenti. Pontosan le kell írni, hogy hol, mikor, mi történt.

Kárigényt a gépjármű tulajdonosa, illetve az általa meghatalmazott személy érvényesíthet, ezért a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát is szükséges csatolni a bejelentéshez. A kárigény űrlapon történő bejelentése esetén kérjük válasszon az oldalt található menüpontok közül. Ugyanitt megtalálhatóak a kárbejelentő lapok, melyek kitöltése az e-mailen vagy postai úton történő bejelentéshez szükségesek. Célszerű csatolni káresemény bekövetkeztét igazoló iratot, például fényképet, rendőrségi helyszínelési jegyzőkönyvet, továbbá – amennyiben rendelkezik vele – a kár összegét igazoló javítási számlát.

A benyújtott adatok alapján a Társaság munkatársai nyilvántartásba veszik a káreseményt, amennyiben szükséges hiánypótlásra szólítják fel a bejelentőt, majd a rendelkezésre álló adatok alapján kivizsgálják a kárigényt, ezért e-mail cím megadása ajánlott.

Az illetékes ügyintéző a kártérítési igény befogadása esetén és/vagy amennyiben szükséges, értesíti a kárszakértő partnert annak érdekében, hogy a kárszakértő egyeztessen telefonon a kárbejelentővel a kárfelvétel részleteiről, ezért telefonszám megadása kötelező.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felelőssége nem objektív, így az események kivizsgálása és körülményeinek tisztázása minden esetben elengedhetetlen, mert kizárólag olyan kifizetés eszközölhető, melyben a Társaság felelőssége egyértelmű, így a jogalap tisztázott. Ezekre az esetekre rendelkezünk felelősségbiztosítással.

A kivizsgálás eredményekén a kárigény elismerésre vagy elutasításra kerül. Elismerés esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. intézkedik a kártérítés kifizetéséről.

A kárigénylő az elutasítás ellen polgári peres eljárás keretében élhet jogorvoslattal.

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS
31000

KILOMÉTERNYI ÚT

6000

FŐ MUNKAVÁLLALÓ

19

VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG

80

MÉRNÖKSÉG

8

LABOR

23

MÉRŐÁLLOMÁS