Építőipari műszaki engedélyek

Megszűnt az Építőipari Műszaki Engedélyek kiadása. A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet hatályát vesztette

Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról, valamint a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU rendelet valamennyi előírása 2013. július 1-jétől feltétel nélkül alkalmazandó Magyarországon is. (Az EU rendelet innen letölthető).

Az új szabályozás célja, hogy a tervező által elvárt terméktulajdonságok összhangban legyenek az építőanyag-gyártók nyilatkozatával, és ezért az egyes termékcsoportok jellemző felhasználási módjai tekintetében határozzák meg a lényeges terméktulajdonságokat. Az építési termékek megfelelőségét a tervezett felhasználás szempontjából állapítják meg, hiszen a gyártó nem tudhatja pontosan, hogy a terméket mire fogják használni.

Az építési termékek felhasználására vonatkozó jogszabályi előírásokat az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet határozta meg. Ez a rendelet a megfelelőség igazolás meglétéhez köti a beépíthetőséget és ezzel ütközne a kötelező uniós rendelettel, ezért a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 2013. július 1-jével hatályát vesztette.

A 305/2011/EU rendelet által nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan lépett hatályba 2013. július 19-én az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet. Ezzel a szabályozással a teljes építési termékkört érintően van hatályban a betervezésre és a beépítésre is előírás. A rendelet 11. § rendelkezése szerint „Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. §-ának előírásai szerint 2013. július 1-je előtt kiadott építőipari műszaki engedély az érvényességének idejéig, de legfeljebb 2018. július 1-jéig hatályban marad.”

Az új jogszabály szövege innen letölthető.

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 6. pont 8. §-ában meghatározott „nemzeti műszaki értékelés” kidolgozására kijelölt – a közlekedési szakterületen alkalmazott építési termékek vonatkozásában illetékes – műszaki értékelő szervezetekről a Budapest Főváros Kormányhivatala tud felvilágosítást nyújtani, aki a 365/2016 (XI.29.) Korm. rendelet 13. §24 e) szerint „ellátja az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet…

ka) 29. cikk (1) bekezdése szerint a műszaki értékelést végző szervezetek, valamint

kb) 39. cikke és V. melléklet 2. pontja, valamint az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésébe és ellenőrzésébe bevont szervezetek

kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat.”

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal elérhetősége az alábbi:

http://mkeh.gov.hu/ugyfelszolgalat/elerhetoseg

Itt található a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiadott Építőipari Műszaki Engedélyek (ÉME) listája.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által ismert CE jelölésű termékek listája innen érhető el.

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
MEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS