Építőipari műszaki engedélyek

Megszűnt az Építőipari Műszaki Engedélyek kiadása. A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet hatályát vesztette

Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról, valamint a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU rendelet valamennyi előírása 2013. július 1-jétől feltétel nélkül alkalmazandó Magyarországon is. (Az EU rendelet innen letölthető).

Az új szabályozás célja, hogy a tervező által elvárt terméktulajdonságok összhangban legyenek az építőanyag-gyártók nyilatkozatával, és ezért az egyes termékcsoportok jellemző felhasználási módjai tekintetében határozzák meg a lényeges terméktulajdonságokat. Az építési termékek megfelelőségét a tervezett felhasználás szempontjából állapítják meg, hiszen a gyártó nem tudhatja pontosan, hogy a terméket mire fogják használni.

Az építési termékek felhasználására vonatkozó jogszabályi előírásokat az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet határozta meg. Ez a rendelet a megfelelőség igazolás meglétéhez köti a beépíthetőséget és ezzel ütközne a kötelező uniós rendelettel, ezért a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 2013. július 1-jével hatályát vesztette.

A 305/2011/EU rendelet által nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan lépett hatályba 2013. július 19-én az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet. Ezzel a szabályozással a teljes építési termékkört érintően van hatályban a betervezésre és a beépítésre is előírás. A rendelet 11. § rendelkezése szerint „Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. §-ának előírásai szerint 2013. július 1-je előtt kiadott építőipari műszaki engedély az érvényességének idejéig, de legfeljebb 2018. július 1-jéig hatályban marad.”

Az új jogszabály szövege innen letölthető.

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 6. pont 8. §-ában meghatározott „nemzeti műszaki értékelés” kidolgozására kijelölt – a közlekedési szakterületen alkalmazott építési termékek vonatkozásában illetékes – műszaki értékelő szervezetekről a Budapest Főváros Kormányhivatala tud felvilágosítást nyújtani, aki a 365/2016 (XI.29.) Korm. rendelet 13. §24 e) szerint „ellátja az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet…

ka) 29. cikk (1) bekezdése szerint a műszaki értékelést végző szervezetek, valamint

kb) 39. cikke és V. melléklet 2. pontja, valamint az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésébe és ellenőrzésébe bevont szervezetek

kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat.”

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal elérhetősége az alábbi:

http://mkeh.gov.hu/ugyfelszolgalat/elerhetoseg

Itt található a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiadott Építőipari Műszaki Engedélyek (ÉME) listája.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által ismert CE jelölésű termékek listája innen érhető el.

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS
31000

KILOMÉTERNYI ÚT

6000

FŐ MUNKAVÁLLALÓ

19

VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG

80

MÉRNÖKSÉG

8

LABOR

23

MÉRŐÁLLOMÁS