Ingatlanban keletkezett kár

Kijelentem, hogy jelen bejelentőlapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az adatok téves megadásából származó minden felelősség a Bejelentőt terheli, a megadott adataimat, illetve az eljárás során a Magyar Közút birtokába kerülő személyes és különleges adataimat – kizárólag a kárigény elbíráláshoz kapcsolódóan – a Magyar Közút kezelje és azokat a hatályos adatvédelmi törvény előírásai alapján más gazdálkodó vagy hivatalos szervezetnek, személynek (pl. szerződött kárszakértő cég, rendőrség) átadja. Az alábbi űrlap kitöltésével hozzájárulok, hogy a Magyar Közút vagy annak szerződött kárszakértő partnere a káresemény kapcsán keletkezett rendőrségi, vagy más hatósági iratba, a sérült vagyontárgy irataiba, illetve a jármű forgalmi engedélyébe és/vagy a károsult vezetői engedélyébe betekinthessen, azokról másolatot készíthessen. Tudomásul veszem, hogy a jelen kárbejelentés befogadása nem jelenti a kárigény jogosságának (jogalapjának) elismerését. Tudomásul veszem, hogy a részletes adatvédelmi tájékoztató a www.kozut.hu honlapon elérhető.

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS
31000

KILOMÉTERNYI ÚT

6000

FŐ MUNKAVÁLLALÓ

19

VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG

80

MÉRNÖKSÉG

8

LABOR

23

MÉRŐÁLLOMÁS